ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Καλώς ήρθατε στην HOM .

Η εταιρεία μας με 25 έτη εμπειρία στον χώρο της κατασκευής – παραγωγής επίπλων κουζίνας και ντουλάπας , αναγνωρίζεται για την ποιότητα , την γρήγορη εξυπηρέτηση , αλλά και τον σύγχρονο σχεδιασμό επίπλων κουζίνας που ανταποκρίνονται σε υψηλής αισθητικής αξίες και ταυτόχρονα σε τιμές ιδιαίτερα χαμηλές , προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα.

Θα βρείτε τα προϊόντα μας σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό .Όλα τα έπιπλα κουζίνας και οι ντουλάπες είναι δικής μας παραγωγής με τον πλέον σύγχρονο τρόπο κατασκευής και μονταρίσματος .

Έχουμε επιλέξει με ιδιαίτερη προσοχή τους προμηθευτές μας ώστε  να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς ,  ως εκ τούτου όλα μας τα είδη έχουν γραπτή εγγύηση 5 έτη .

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και ότι θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες , για έπιπλα κουζίνας και είδη σπιτιού .

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι πάντα διαθέσιμη για οποιεσδήποτε ερωτήσεις .

Για νέες συνεργασίες – δειγματισμό  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας .

 

 

WHOLESALE

Welcome to the HOM.

Our company with 25 years experience in the field of construction – Production of kitchen and wardrobe furniture, recognized for quality, fast service, and modern design of kitchen furniture that meet high aesthetic values ​​and simultaneously at very low prices, suitable for the present data.

You will find our products at selected partners in Greece and abroad .All kitchen furniture and wardrobes are our own production in the most modern manufacturing and assembly.

We have chosen our special attention suppliers to offer our partners the best products of the market, therefore all our species have written warranty 5 years.

We hope you enjoy browsing our website and you’ll find many useful information for kitchen furniture and household items.

The customer service team is always available for any questions.

For new partnerships – sampling please contact us.

 

       ТЪРГОВИЯ

Добре дошли в Hom.

Нашата компания с 25 години опит в областта на строителството – Производство на кухненски и гардероб мебели, призната за качество, бързо обслужване и модерен дизайн на кухненски мебели, които отговарят на високи естетически ценности и едновременно на много ниски цени, подходящи за настоящето данни.

Тук ще намерите нашите продукти в избрани партньори в Гърция и в чужбина .Всички кухненски мебели и гардероби са собствено производство в най-модерния производство и монтаж.

Ние избрахме нашите специални доставчици внимание предлагаме на нашите партньори най-добрите продукти на пазара, затова всички наши видове са написани гаранция 5 години.

Надяваме се наслаждавайте нашия сайт и ще намерите много полезна информация за кухненски мебели и предмети от бита.

Екипът на обслужване на клиенти е винаги на разположение за всякакви въпроси.

За нови партньорства – вземане на проби, моля свържете се с нас.